Junák - český skaut, středisko Úhošť Kadaň, z.s.

Junák - český skaut, středisko Úhošť Kadaň, z.s.

Informace pro rodiče

Co je to skauting?


Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět. Jedna z definicí říká, že je to hnutí, které se svébytnými prostředky, odpovídajícími věku i potřebám mladých lidí, snaží rozvíjet jejich osobnost a připravit je na zvládání složitých životních situací a úkolů - to vše v úzkém kontaktu s přírodou jako hlavním rozvíjejícím se činitelem.
Znamená to tedy, že skauti se naučí chovat v přírodě, chrání ji, táboří v ni atd.? Samozřejmě ano, ale to není zdaleka vše. Totéž mohou děti najít v Pionýru, Tábornické unii, Woodcraftu a jiných dobrovolných organizacích. U nás k tomu přibývá trocha disciplín, kázeň a jistá krojová uniforma. Ale ani to není vše. Hlavní snahou je z dětí vychovat lidi, kteří nebudou myslet jen na sebe, dokáží nezištně pomáhat bližním, budou se chovat za všech situací jako lidi, dovedou se zastat bližního a jejich mluva bude o stupínek lepší než je běžný standart. To vyplívá ze zákonů a hesla: Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle, je prospěšný jiným, plní alespoň jeden dobrý skutek denně apod. Zní to sice jako utopie, skutečnost však ukazuje, že děti, které jsou u nás ve středisku Junák již delší dobu, se k těmto ideálům skutečně přibližují.
Skauting je tedy určitý životní styl, který může dítě provázet celým životem!
Z právního hlediska je Junák sdružení občanů, jehož členem se může stát každý občan starší 5 let, který se zaváže dodržovat stanovy. Junák je zásadně sdružení apolitické a členové jsou přijímáni bez ohledu na náboženské vyznání.

Věkové členění organizace


5 - 7let: chlapci a dívky jsou předškoláci - šátky nosí žluté, jejich činnost je především hra.
7 - 11let: chlapci jsou vlčata a dívky světlušky - šátky nosí žluté, jejich činnost je především hra.
11 - 15let: chlapci jsou skauti a dívky skautky - šátky nosí hnědé.
Starší kategorie (tj. 15 až 18 let, ale může být až 26let) jsou chlapci roveři a dívky rangers.
Dospělí jsou z pravidla oldskauti, pokud vykonávají ve středisku nějakou funkci (např. vedoucí, tajemník ...) říkáme jim činovníci.

Jak se stát členem?


Především je třeba vyplnit a odevzdat přihlášku. U dětí je musí podepsat rodiče. Než k tomuto kroku přistoupíte, uvědomte si prosím, že se svým podpisem souhlasíte s našimi zvyklostmi - hlavně co se týče docházky na akce, které jsou poměrně časté a mohou Vám značně narušit např. ježdění na chatu. Není totiž vůbec vhodné, když už dítě do organizace přišlo, aby se nemohlo účastnit např. víkendových akcí. Nepůsobí to nijak vhodně na ostatní a dítě může přijít o bodové ohodnocení ale především o společné zážitky.

Co pak vaše dítě čeká?


Jednou týdně jsou schůzky v odpoledních hodinách od 16.00 do 18.00 v naší klubovně. Jednou měsíčně se pořádá celodenní výprava, někdy může být i vícedenní. O výpravě jsou rodiče informováni zpravidla předem a to písemnou formou.
Schůzky jsou povinné, výpravy ne. Omlouvá se pouze nemoc a škola v přírodě. Právoplatným členem družiny se stává po 5 společných akcích - od této doby smí nosit kroj. Podmínkou, kterou dále musí každý nový člen (nováček) splnit, je úspěšné absolvování nováčkovské zkoušky. Ta je limitována po dobu tří měsíců od doby vstupu - u vlčat a světlušek se tento limit prodlužuje. Nováčkovská zkouška u této věkové kategorie je zaměřena hlavně na chování dětí, pomoc doma, samostatnost, naučení hesla, slibu, zákona.
Co možná rodiče zarazí, je skutečnost, že poměrně striktně dodržujeme rozdělení na dívčí a chlapecký kmen - tzn. máme zvlášť družiny dívčí a chlapecké. Vypadá to sice jako staromódní záležitost, ale má to své opodstatnění. Zvláště pak u malých dětí, kde je celá výuka a činnost formou hry, jsou společné družiny spíše na škodu. Děvčata totiž preferují jiný typ her než chlapci. Jinak je ale součinnost chlapeckých a dívčích družin velmi úzká - ať už na celostřediskových akcích nebo na táboře.
Naše středisko každoročně odjíždí na tábor do Kryštofových Hamrů. Mohou se zúčastnit i nejmenší děti, podmínkou je ale dosáhnou určitého bodového limitu. Tábor je totiž výběrový. Jet na něj může pouze omezený počet (asi 50) dětí ve středisku. Obávat se však nemusí. Děti, které nemají významné kázeňské prohřešky a pravidelně chodí na schůzky a většinu akcí, se na tábor vždy dostanou - i za cenu, že se jejich počet mírně navýší.
Vzhledem k ceně kroje s jeho zakoupením doporučujeme počkat, jestli dítě v organizaci skutečně vydrží, a teprve pak kroj (košili) zakoupit.
Pokud vás tyto řádky neodradily, a chcete k nám své dítě přihlásit, budeme se těšit na další spolupráci, která je u malých dětí nezbytná.

Nechcete se stát vedoucím?


Závěrem bychom, chtěli apelovat na Vás, rodiče. Snažíme se svou práci dělat, jak nejlépe dovedeme, ale je nás málo. Pokud by někdo z Vás měl zájem pracovat s námi, rádi si sním pohovoříme a uvítáme ho mezi sebou. Předem však upozorňujeme, že se jedná o činnost časově velmi náročnou, chce pevné nervy, vytrvalost a hlavně je bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Jedinou naší odměnou je, když se dětem líbí, co jsme pro ně připravili, což ale není vůbec málo :o)

Skauti z Kadaně | Oddíly | Akce | Sponzoři

© 2005-2015 Abdul