Junák - český skaut, středisko Úhošť Kadaň, z.s.

Junák - český skaut, středisko Úhošť Kadaň, z.s.

Sponzoring

Finanční podpora


Členské příspěvky tvoří malou část výdajů skautů, protože chceme mít kvalitní program a finančně dostupný pro všechny děti, snažíme se peníze získat i jinými způsoby. Většina našich peněz prochází z dotací od MŠMT a MÚ Kadaň. Proto Vám nabízíme možnost sponzorovat naši činnost. Jelikož jsme jako Junák nezisková organizace, je možné při sponzorování získat některé daňové výhody.
Poskytnutý dar snižuje u dárce základ daně z příjmu fyzických osob, pokud celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce činí alespoň 1000 Kč.

Materiální podpora


Samozřejmě však využijeme i jinou formu sponzoringu, než finanční. Typickými příklady toho, co pomůže jsou:
* tisk a kopírování – ač se to někomu může zdát zvláštní, utratíme ročně nemalou částku za tisk materiálů (černobílý i barevný, na schůzky i propagaci),
* propagace – pokud by se kupříkladu vaše firma chtěla zviditelnit, nabízíme možnost reklamy na našich webových stránkách a tiskovinách,
* doprava – materiálu i dětí na tábořiště (po zrušení některých autobusových spojů je nyní dostupnost tábořiště omezena).

Klub přátel skautingu


Nejzajímavější formou podpory je nejen pro fyzické osoby členství v klubu přátel skautingu. Členský poplatek je rozumný, podpoříte činnost skautů, máte nárok na odpočet daně, získáte některé další výhody a můžete se (ale nemusíte) zapojit do dění. Více na Klub přátel skautingu.

Jak domluvit podmínky?


Ideální je kontaktovat vůdce střediska Ludvíka Čandu. Ten Vám sdělí aktuální potřeby a také upřesní informace, které jsou zde jen nastíněné.

Děkujeme partnerům, kteří nás již v minulosti podpořili:


Město Kadaň
ČEZ a.s.
Kulturní zařízení Kadaň
SD a.s.
Kabelová televize
Tepelné hospodářství Kadaň
Energo Tušimice s.r.o
Roman Jamečný
SPOMAT

Skauti z Kadaně | Oddíly | Akce | Sponzoři

© 2005-2015 Abdul